Få en biløkonom

Kunne du tænke dig at have en biløkonom og få en kompetent medarbejder ?

Arbejdsopgaver under uddannelsen:

 • Salg
 • Vedligeholdelse af showroom
 • Markedsføring
 • Bilsupport
 • CRM
 • Produktkoordinering
 • Eftermarkedskoordinering
 • Udarbejdelse af diverse analyser
 • Div. ad hoc opgaver

Biløkonomens arbejdsområder:

 • Markedsføringsansvarlig
 • Projektleder
 • CRM ansvarlig
 • Eftermarkedskoordinator
 • Salgschef
 • Afdelingsleder

Den færdiguddannede biløkonom vil være i stand til at varetage en lang række funktioner til nytte for virksomheden indenfor: markedsføring, salg, ledelse, optimering, økonomi og andre specialistfunktioner.

Før uddannelsen

Det er et krav at den studerende arbejder praktisk i virksomhed i minimum 4 uger før uddannelsesstart, det anbefales dog at den kommende studerende arbejder mindst 3 måneder inden studiestart.

Formålet med denne del er, at give den studerende et overblik over din virksomhed og en smule indsigt i den branche du befinder dig i.

Under uddannelsen

I løbet af de førte 3 semester følger den studerende markedsføringsøkonomuddannelsen. Derud-over skal han/hun arbejde en til to dage om ugen i virksomheden. Dog gøres der opmærksom på, at der skal sættes tid af til at den studerende kan del-tage i kurser
og udarbejdelse af projekter relateret til skolen.

4. semester

Praktikophold i udenlandsk virksomhed indenfor autobranchen. Under opholdet udarbejder du en rapport
om opholdet.

5. semester

Det sidste halve år foregår på fuld tid i uddannelsesvirksomheden,
hvor den studerende er ansat som trainee, og sideløbende med det daglige arbejde udarbejder en hovedopgave om en problemstilling i praktikvirksomheden.

Omkostninger:

Den studerende er SU-berretiget under de første to år af uddannelsen. Endvidere får den studerende løn under arbejdet i virksomheden.

OBS: Virksomheden betaler en årlig uddannelsesafgift til skolen, under uddannelsesforløbet til forskellige aktiviteter og kurser mm. ialt 36.000 kr.

Desuden får den studerende tranieeløn i det sidste halve år som fuldtidsansat. Virksomheden bør også sætte tid af til at informere og oplære den studerende i arbejdsgangene.
Fordele ved at have en biløkonom-studerende ansat:

 • Virksomheden geares til fremtidens bilbranche
 • Virksomheden råder over nogle af branchens bedst uddannede unge
 • Sikre virksomhedens fremtidige konkurrenceevne
 • Virksomheden har mulighed for at tilpasse den studerendes kompetencer
 • Ny viden som virksomheden kan drage nytte af

Invester i fremtiden og ansæt en biløkonom-studerende

Vil du vide mere om biløkonomuddannelsen?
Du kan få yderligere information ved at kontakte:
Duccio Nuoto (København): dunu@cphbusiness.dk
Finn Rolighed (Århus): firo@akademiaarhus.dk